Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

कलाकार र बुद्ध

कलाकारसँग सकिदैन ।
उनीहरु अर्को संसार रचना गर्छन् ।
अर्कै भूगोल निर्माण गर्छन् ।
र आफूले चाहेअनुसारका पात्र बनाउँछन् ।

यी बुद्ध कस्तरी हेर्दै छन्
हेर्नेक आखैमा बस्ने गरी !

मैले मूर्ति बनाएँ भने
बुद्धका आँखा अर्कै बनाउन सक्छु ।
मेरो मूर्तिमर्फत
बुद्धले यस्तरी नहेर्न सक्छन् ।
ती बुद्धका आँखामा भ्रान्ति हुन सक्छ ।
म बुद्ध रचना गर्न सक्षम छैन ।

मैले बनाएँ भने
बुद्ध आवारा बन्न सक्छन ।
भो, बनाउन्न ।

बुद्धलाई बोधिसत्वप्राप्त
शान्तिका आँखामै रहन दिनुपर्छ ।

[ पल्पसा क्याफे 7 ]

Category: manasha
Tagged with:

Copy & Share

कलाकार र बुद्ध
https://bhupalsapkota.com.np/buddha/

Your thoughts? Please leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *