Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

हेराई को कुरा

आज,
हेराईको कुरा हुन्छ,
मौसम मात्र कति बेमान होस् !

कहिले काहिँ,
कसैको,
हेराइमा लट्ठीनु,
अनी,
अनवरत,
उसैका नयन,
लिप्सा गर्नु,
सायद,
उमेरको माग !

शब्दमा भन्नु पर्दा,
हाम्रो नयन समागम,
यस्तो थियो कि,
मानौ,
उसले मलाई,
तानी,
चरप्प समाती,
अनी,
किस गरि, 
र,
बाई पनी नभनी,
भागी !

उसका,
फर्की, फर्की हेर्ने,
आखाँहरु,
म फेरी नजिक चाहन्छु !

म त्यो पल,
फिर्ता चाहन्छु !

Category: manasha
Tagged with:

Copy & Share

हेराई को कुरा
https://bhupalsapkota.com.np/heraikokura/

Your thoughts? Please leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *