Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

पढाई लेखाई

मलाई कस्ले सिकाइदिन्छ त नि अब पढ्न?

आफै पढ्दै जाउ । 
हेरिरहेसी आफैं चिनिन्छन अक्षर
एकपल्ट देखेको मान्छे फेरि देख्दा चिने जस्तै !
अनि लेख्न नि?
लेख्नु भनेको नि
यहाँको बाटो हिड्नु जस्तै त हो नि ।
हिड्दै जाँदा हिनेको बाटो
आफै चिनिएजस्तै
लेख्दै जाँदा 
एकपल्ट लेखेका अक्षर 
आफै लेखिन्छन, चिनिन्छन ।
एकपल्ट हिँडेको बाटो
आफै याद भएजस्तै 
एकपल्ट देखेका अक्षर
शब्द
पटकपटक लेखेसी
आफैं याद हुन्छन ।

Category: manasha
Tagged with:

Copy & Share

पढाई लेखाई
https://bhupalsapkota.com.np/padhai-lekhai/

Your thoughts? Please leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *