Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

सृजना

चरप्प,
कलम समातेर,
बेस्सरी,
अफ्नो मनले,
कागजमा,
स्पर्श गराउंदा,
लाग्छ,
म,
कसैको आकृति माथी,
आफ्नो मन कुदाउदै छु,
म कसैका,
सम्पूर्ण आवरणहरु,
शब्दमा उतार्दै छु |

टाइप गर्दा,
शब्दहरु उछिट्टीन्छन,
मकैको घानबाट,
फ्याट्ट मकैको फुलो उछिट्टीए झैँ |
यसमा मजा होला,
नशा छैन |

मलाई,
मैले चुमेको,
आकृति कोर्नु छ,
मैले स्पर्स गरेको,
तन लेख्नु छ |
मलाई, 
लट्ठ्याउने मन पोत्नु छ |

#thenobelers

Category: manasha
Tagged with:

Copy & Share

सृजना
https://bhupalsapkota.com.np/srijana/

Your thoughts? Please leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *