Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

अस्पस्ट भन्नेहरु

कुनै बेला  कुराहरु धेरै भए  कुराहरु मुछिए  दहि बनाएर  मथिए।  अनि आजमाउन भनियो मलाई।  यी, जिन्दगि यस्तो चल्दै छ ![06]

Tagged with:

चिया vs. गफ

सँगै चिया खाँदाको कुरो  चिया नखाँदाको कुरो  उही कुरो । चियाको कुरो भए  चिया हुँदा हुन्थ्यो  चिया नहुँदा हुन्थेन । समयको कुरो   भोगेको कुरो  चिया सँगै हुनु र चिया सँगै नहुनुले  कुरो को चुरो के पो फरक थियो र ! न होला !

Tagged with:

अस्पस्टता

आफ्नो बोली अस्पस्ट हुनुआफ्नो कमजोरी हो ।शब्दमा सम्हालेकोसार बुझाउनु सक्नु पर्छ ।नत्र बोलेकोलेखेकोके अर्थ ?[61]

Tagged with: