Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

एक्लोपन

बैशाखको  मन्द बतास चलिरहेको छ । वरपिपलका पातहरु बताससँग सुस्तरी सासले  बात गरिरहेका छन् । म भने एक्लै  आफुसँग बात मारिरहेकी छु । एक्लोपनले  आफैसँग कुरा गर्न र  आफ्नो साथी आफैलाइ बनाउन  सिकाउँदो रहेछ ।

Tagged with: