Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

काम र पैसो

लिनु छ भने काम सक्दिनु अघि लिनु । काम सक्दिएपछी के हो के हो ! काम सुरु गर्नु अघि लिनु । सुरु हुने पुष्टि हुन्छ । सकिन्छ दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक लिनु । कामले निरन्तरता पाँउछ । जाँगर बढाउँछ ! पैसो बिना, काम, काम हुदैन सहयोग हुन्छ । र सहयोगमा लेनदेन नसोच्नु । काम हो […]

Tagged with: