Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

बोस – hakim

मानम, एकछिन, म, तिम्रो बोस हुम्ला ! केही, अराउम्ला | काम, धाम ! इत्यादी ! तिमी, मान्दैनौ, बुज्दैनौ, गर्न खोज्दैनौ, भने, त्यो, नबुज्नु, बुझ्न नखोज्नु, नगर्नु, गर्न नखोज्नु, सिधा तिमी सँग सम्बन्ध राख्छ ! मेरो काम, तिमीलाई, जानकारी दिनु हो, त्यहाँ भन्दा पछी, के हुन्छ, कसो हुन्छ, कसरि हुन्छ, भन्दा पनी, त्यो काम, हुन्छ कि […]

Tagged with: