Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

आशक्ति / Passion

ड्रम बजाउन बनाइएको हो.. यस्लाई बजाउनु पर्छ | बजेन भने, घाममा सेकाएर भएनी बजाउनु पर्छ.. ढाम्-ढाम् ठोक्नु पर्छ, बजाउनु पर्छ | #drum

Tagged with:

सुत्न त जीन्दगी छ नी

बैसको, बेला, नऊठे, कहिले, ऊठ्ने त? सुत्न त, जीन्दगी छ नी ।

Tagged with:

जीवन

एक लक्ष्य,एक जीवन !र,मैले,जिन्दगी,जिउने,निर्णय गरेँ ।

Tagged with:

हेर्न जाने सब देखिन्छ

सन्सारमा,हेर्न जाने,सब देखिन्छ,गर्न जाने,सब गरिन्छ ।नजाने,मैले,केही गर्न सक्छु र ?

Tagged with: