Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

तस्बिर

तिमी सँगका स-साना यादहरु, गह्रौ छन्, भारि छन् | ती, मलाई थिच्न खोज्छन, बिथोल्न खोज्छन, रुवाउन खोज्छन | म, लट्ठिएको हुन्छु, तिमीमा, यादमा | मातमा ! त्यसपल, तिम्रो तस्बिर मा, इशारा गर्दै लोलाएका, तिम्रा ती नयन, म चुम्न चाहदो हुँ |

Tagged with: