Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

भोको दिमाग

भोको, प्यासो अनि अनफेड दिमाग जसले जे भन्यो त्यसकै कुरो सुन्न तिर लाग्छ । त्यसकै पछि लाग्छ । दिमाग फ्री र स्वतन्त्र राख्न उसलाई प्रसस्त खुवाउनु पर्छ । दिमागको आहार ज्ञान हो । उसलाई ज्ञान खुवाउनु पर्छ । स्वस्थ दिमागले मात्र आफुलाई के चाहिन्छ कहिले चाहिन्छ कति मात्रामा चाहिन्छ को बाट चाहिन्छ कसरी लिने अनि […]

Tagged with: