Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

दोष

जसले जती बुज्छ  जती  सक्छ  सोचले जती भ्याउँछ  त्यती गर्ने हो ।  अरुको के दोष ? कसको के दोष ! दोष के  ?

Tagged with:

दोष

मेरो पनी हो । आफुलाई चिनेको मान्छेले आफुलाई सुधार्नसक्नुपर्ने । [61]

Tagged with:

दोष

देखाउनेहरु, जेमा पनी देखाउन सक्छन ! लाज, सरम, थोरै, आत्मग्लानी भन्ने कुरा हुन्छ ! नत्र कसले, आँफू, दोषी हुँ, थिएँ भन्ला र ?

Tagged with: