Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

खोजी ?

भौतिक र सांसारिक रसमा रम्ने हुँदो हुँ त अमेरिका छाढ्थिन होला ! आफू ज्ञानको पारखी । सत्य र धर्म पथको सारथी । भगवानसंग जोडिने आशावादी ! अब अध्यात्म ज्ञान भेट्न नेपाल भन्दा उत्तम तपोभूमी यो संसारमा कहाँ पो होला र? 2079, Falgun #manasha

Tagged with:

संन्सार

जसले  संन्सार आफ्नो मान्छ उसलाई घर्म र अधर्मको परिधिले समेट्न सक्तैन ।

Tagged with:

धर्म शास्त्र

धर्म हराए, शस्त्र हराउँछ । शास्त्र हराए, संस्कार हराउँछ । संस्कार हराए, संस्कृति हराउँछ । संस्कृति हराए, पहिचान हराउँछ । पहिचान हराए, सर्वस्व हराउँछ ।

Tagged with:

धर्मं बिज्ञान

धर्मंको विरोध बिज्ञानले गर्दैन ।  अल्प ज्ञानले गर्छ ।  आफुलाई, बाँदरका सन्तान मान्नेले गर्छ,  भगवानका सन्तानले, समाज मात्रको कल्याण गर्छन ।

Tagged with: