Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

हेराई को कुरा

आज, हेराईको कुरा हुन्छ, मौसम मात्र कति बेमान होस् ! कहिले काहिँ, कसैको, हेराइमा लट्ठीनु, अनी, अनवरत, उसैका नयन, लिप्सा गर्नु, सायद, उमेरको माग ! शब्दमा भन्नु पर्दा, हाम्रो नयन समागम, यस्तो थियो कि, मानौ, उसले मलाई, तानी, चरप्प समाती, अनी, किस गरि,  र, बाई पनी नभनी, भागी ! उसका, फर्की, फर्की हेर्ने, आखाँहरु, म […]

Tagged with: