Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

पढाई लेखाई

मलाई कस्ले सिकाइदिन्छ त नि अब पढ्न? आफै पढ्दै जाउ ।  हेरिरहेसी आफैं चिनिन्छन अक्षर एकपल्ट देखेको मान्छे फेरि देख्दा चिने जस्तै ! अनि लेख्न नि? लेख्नु भनेको नि यहाँको बाटो हिड्नु जस्तै त हो नि । हिड्दै जाँदा हिनेको बाटो आफै चिनिएजस्तै लेख्दै जाँदा  एकपल्ट लेखेका अक्षर  आफै लेखिन्छन, चिनिन्छन । एकपल्ट हिँडेको बाटो […]

Tagged with: