Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

बेनाम

जोरेको कुरो । कसैको नामगरी किनेको कुरो । मागेको भए, नासो हुन्थ्यो होला । चोरेको भए पासो हुन्थ्यो होला । दिएको भए, उपहार हुन्थ्यो होला । अनन्तकालमा नजुरेको समय ! र त्यो, बेनाम भइदियो । भित्तामा पेन्डुलमको सुई हल्लेजस्तो सोचहरु हल्लिरहे । बेनाम, त्यसै गरी हल्लिरहेथ्यो । कुनै पलको प्रतीक्षा सायद । त्यो पल जुन […]

Tagged with: