Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

बेपार

बेपार गर्ने मान्छेत्यतिबेला खुसी हुदों हो जुन बेला उसका ग्राहक खुसी हुदाँ हुन् ।

Tagged with:

बेपार / business

आलु चाहिए…. प्याज चाहिए.. गोलोभेन्टा चाहिए.. हमारा पास सब कुछ हे माल्किन ! मालिक ले जाँड किन्थ्यो होला, धन्य, जाँड, बाटो मा कराउदै बेचिन्न | मान्छे चिन्नु, खसी बेच्नु |

Tagged with: