Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

भोलिबाद

यो काम, भोलि गर्छु | त्यो काम, भोलि गर्छु | यसो, त्यसो, भोलि गर्छु | अहिले गर्नुपर्ने भोलि गर्छु | महत्वपुर्ण काम, भोलि गर्छु | अहिले र आज, जे चाहिदैन, जे नगरे नी हुन्छ, जुन गर्नु र नगर्नुले, केहि फरक पर्दैन, त्यहि गर्छु | म हरेक भोलि यस्तै गर्छु | तर मैले, यस्तो गर्नु हुन्थेन […]

Tagged with: