Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

धेरै र थोरै

मान्छेले बुझ्दा सम्म धेरै र थोरैमा  थोरै फरक छ । जब ज्यादै धेरै  अनि ज्यादै थोरै  जुन मान्छेको बुझाइ भन्दा टाढाको कुरा आउँछ धेरै र थोरै  एकै हुन । त्यसैले धेरै धनी र धेरै गरिबहरु उस्तै हुन्छन् । जिन्दगी  मिडल क्लास नै  च्वास्सको हुन्छ !

Tagged with: