Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

लक्ष्य प्राप्तिका बाटाहरु

लक्ष्य प्राप्तिका बाटाहरु  सधैँ सिधा होलान र ? मान्छेले परिस्थिति बस्  बाङ्गिन, टेडीन पनि सक्नु पर्छ ! आफ्ना निर्णयहरु आफ्ना हुन् आफ्नो उदेश्य आफ्नो हो  संगर्ष आफ्नो अनि भोगाई आफ्नो ! गन्तव्यका बाटा जसरि मोडिन्छन्  परे त्यसरी मोडिनु तर नहार्नु, नभाग्नु !

Tagged with: