Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

विश्वास

पढेर विश्वास नलागेकोलेख्दा लाग्छ रे ।सुनेर विश्वास नलागेकोदेख्दा लाग्छ रे ।

Tagged with:

सम्बन्ध

कुनै बेला तिमीमा विश्वास नलाग्दा, मैले आफुँमा विश्वास गर्ने सहारा भेट्दिन ।

Tagged with:

विश्वास

जब, विश्वास गरेका, सालका रुखहरु, कट कट कट, गर्दै, डरल्याम्म, ढल्छन, अनि, आफैले देखेका, एक दुई, सपनाहरू, च्याप्छन, लाग्छ, विश्वास गर्ने, एक दुई, ठाउँ पनि, ब्यर्थ रैछन! मेरो, भन्नु केहि छैन |

Tagged with:

विश्वाश

विश्वाश भन्ने कुरो, नखोज्नु! गर्नु!

Tagged with: