Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

सपना

दिनभरी  कामैकामले तन पनि मन पनि थाकेपछी  सपना पनि निदाउँदो रहेछ ।

Tagged with:

साथीहरू

रातमा सपनामा  देखिने साथिहरु थुप्रै बनाइएछ ! दिउसो  उज्यालोमा सपना देखाउने साथिहरु गुमाइयछ ! उमेर सायद ।

Tagged with:

सहकार्य

मिलेर काम गर्नमान्छेका सोच मिल्नुजरुरि छैनसपनाहरु मिल्नु पर्छ l

Tagged with: