Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

समस्या

मान्छे, जिन्दगीमा, जम्मा दुइटा अवस्थामा, हुन्छ | समस्या पर्दा, दुखी हुँदा, लाग्छ, आफू मात्र हो, जो समस्यामा छ | कसैलाई किन, वास्ता होस् ? जब सबै आ-आफ्नै, ध्याउन्नमा मस्त छन् ! सबैको आफ्नो चटारो ! आफ्नो कुरो आफुसंग हुन्छ | त्यस्तो कोहि भेटिन्न जो, आफूलाई बुझ्न सकोस | आफ्नो समस्याको अरुलाई के अर्थ ? दुनियालाई […]

Tagged with: