Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

समाज

यो समाजका कपोलकल्पित परियोजनाहरुअनीमेरा अचम्मका योजनाहरुकोबीच हुँ म ।र मलाई सोध बीचमा तड्पीदा को पीडा ।[61]

Tagged with:

समाजको बोली गोली

म, तिमी माथी, नभएर, हामी माथी, छ यो समाज! त्यसैले, समाजको, बोली, गोली हुन्छ रे ।

Tagged with:

हाम्रोमा

हाम्रोमा,सहनेहरू,सहनशीलता बडाउँछन,गर्नेहरु,शोषणशीलता बडाउँछन,जब-जब,अन्याए, र,अत्त्याचारले,सीमा नाघ्छ,तब-तब,के हुन्छ,थाहा छ?केहि हुन्न,बरू,माटो बोल्छ,फिल्ममा ।

Tagged with: