Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

सृजना

चरप्प, कलम समातेर, बेस्सरी, अफ्नो मनले, कागजमा, स्पर्श गराउंदा, लाग्छ, म, कसैको आकृति माथी, आफ्नो मन कुदाउदै छु, म कसैका, सम्पूर्ण आवरणहरु, शब्दमा उतार्दै छु | टाइप गर्दा, शब्दहरु उछिट्टीन्छन, मकैको घानबाट, फ्याट्ट मकैको फुलो उछिट्टीए झैँ | यसमा मजा होला, नशा छैन | मलाई, मैले चुमेको, आकृति कोर्नु छ, मैले स्पर्स गरेको, तन लेख्नु […]

Tagged with: