Bhupal Sapkota Computer Programmer Unraveling art, science, and commerce behind technology. Passionate about web/mobile programming, writing, and growing an online business.

My Private Mailing List

If you want early access and opportunities that I don’t post publicly, get on my private email list.

Home

ह्याकर्स चौतारी

ह्याकर भनेकोचोर हो भनेर बुज्नेहाम्रो समाजलाईत्यसको अल्लि ज्ञानीमेहनती, उत्साही अनी म पनी केही गर्न सक्छु भन्नेअर्थ नी हुन्छ है बुझाउनु रह्याकर्स चौतारीअनलाईनमा एउटा राम्रो गफ गर्ने थलो हुन सक्छ भनेरविश्वास दिलाउन सक्नुयो समाजमा हामी मात्रले कहाँ गर्न सकौँला र । झिनोप्रयास न गर्ने हो ।

Tagged with: